Pomoc dla niepełnosprawnych

Kontakt

Kontakt

 

ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU:

W dniu 16 listopada 2017 r. od godz. 8.00 uruchomiona zostanie rezerwacja terminów na grudzień 2017 r. na złożenie wniosku o:

 • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę, co oznacza, że w grudniu 2017 r. mogą być złożone wnioski o przedłużenie zezwolenia, którego ).

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowa i opiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione.

WAŻNE

 • W jednej wiadomości e-mail zgłosić można się na umówienie terminu złożenia wniosku tylko 1 cudzoziemca.
 • W przypadku większej liczby pracowników danego pracodawcy należy przesłać kolejne zgłoszenie z tego samego adresu e-mail (wysyłka z różnych adresów może skutkować przydzieleniem równoczesnych terminów w różnych lokalizacjach).
 • Dotychczasowy adres do zgłoszeń wniosek@mazowieckie.pl służy aktualnie wyłącznie do umówienia się na złożenie wniosku o zezwolenia na pobyt.
 • Zgłoszenia niezgodne z niniejszymi zasadami nie będą uwzględniane.
 • W treści wiadomości e-mail należy przekazać pozostałe dane potrzebne do zapisu, tj.:
  • nazwa pracodawcy,
  • imię i nazwisko oraz obywatelstwo cudzoziemca,
  • stanowisko pracy,
  • rodzaj umowy,
  • powiat świadczenia pracy
  • informacja czy występuje o zezwolenie dla nowozatrudnianego pracownika, czy o zezwolenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez starostę,
  • numer telefonu do kontaktu
 •  urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku biorąc pod uwagę w szczególności: poprzednie okresy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, charakter, rodzaj, czas i miejsce świadczenia pracy, znaczenie pracy dla gospodarki, w szczególności zasadami określonymi zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego.

Dotychczasowy adres do zgłoszeń wniosek@mazowieckie.pl służy aktualnie wyłącznie do umówienia się na złożenie wniosku o zezwolenia na pobyt. Zgłoszenia niezgodne z niniejszymi zasadami nie będą uwzględniane.

 

CAŁODOBOWA AUTOMATYCZNA INFOLINIA TELEFONICZNA 22  695 67 70

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA PRZEZ KONSULTANTÓW 22 695 67 73

MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA ZAPYTANIA NA ADRES ozp@mazowieckie.pl

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 41270, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry