Pomoc dla niepełnosprawnych

Formularze

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

KONTAKT Z URZĘDEM

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):

783 938 136

numer faksu:

22 695  69 96

adres poczty elektronicznej:

jezykmigowy@mazowieckie.pl

Dane adresowe osoby uprawnionej
*
*
*
*
*
*
*

Pozostało znaków:

*
Tu proszę krótko opisać jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, ewentualnie proszę podać nazwę wydziału, który realizuje tę usługę.
Katalog wybranych usług świadczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod następującymi odnośnikami: wybrane sprawy, podmiotowy podział spraw lub na stronie internetowej urzędu pod następującymi odnośnikami: Poradnik Klienta.
wstaw datę do pola *
*
6 * 4 = *
INFORMACJA DLA OSOBY UPRAWNIONEJ Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243)
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 28.03.2012, Ilość wejść: 52372, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry