Pomoc dla niepełnosprawnych

Ulgi

UWAGA!

 • Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 407 45 50.
 • Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno).
 • W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 2016 roku.
 • Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r. 

  Numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty TYLKO ZA MANDATY NAŁOŻONE
   DO 31 GRUDNIA 2015 R.:

  MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  KONTO:
  83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  z dopiskiem: SERII I NUMERU MANDATU, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ADRESU UKARANEGO

 

Wojewoda mazowiecki nie ma uprawnień do zmniejszania wysokości grzywny.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wojewoda mazowiecki jako wierzyciel należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego może udzielać ulg w spłacie należności.

Ulga w spłacie należności następuje na pisemny wniosek o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego jedynie w uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych przesłanek.

Miejsce złożenia wniosku, wymagane dokumenty i tryb postępowania zobacz więcej

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 25.08.2009, Ilość wejść: 20399, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry