Pomoc dla niepełnosprawnych

Windykacja

UWAGA!

  • Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 407 45 50.
  • Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno).
  • W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 2016 roku.
  • Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r. 

Numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty TYLKO ZA MANDATY NAŁOŻONE
 DO 31 GRUDNIA 2015 R.:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

z dopiskiem: SERII I NUMERU MANDATU, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ADRESU UKARANEGO

 

Grzywna nieuiszczona w terminie podlega windykacji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania do zobowiązanego upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, gdy dotyczy ona należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w takich sytuacjach bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

W przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie wojewoda mazowiecki wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do właściwego miejscowo urzędu skarbowego, tj. właściwego dla miejsca zamieszkania zobowiązanego, celem wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W przypadku otrzymania z urzędu skarbowego pisma zawiadamiającego o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w związku z nieuiszczeniem grzywny płatności należy dokonywać na wskazane w piśmie konto bankowe, tj. konto bankowe urzędu skarbowego i w podanej w piśmie wysokości. W takiej sytuacji nie należy dokonywać płatności na konto bankowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wskazane na mandacie karnym.

Sposób postępowania wojewody mazowieckiego jako wierzyciela w przypadku nieuiszczenia grzywny przez zobowiązanego, a także prawa zobowiązanego w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego określają przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 25.08.2009, Ilość wejść: 24231, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry