Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

07.01.2015

Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

28 listopada 2014 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał zarządzenie dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Programu współpracy został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz z zasadami przeprowadzenia konsultacji programów współpracy wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisanych przez wojewodę mazowieckiego 17 marca 2010 r.

W tym roku głównym celem priorytetowym współpracy finansowej i pozafinansowej jest określenie ram systemowej współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zasad przeprowadzania otwratych konkursów ofert, udzielania rekomendacji przez wojewodę, zasad działania forów. 

Zapraszam do zapoznania się z treścią programu oraz do współpracy!

Izabela Siander

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Izabela Siander, 07.01.2015, Ilość wejść: 1466, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry