Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni – spotkanie szkoleniowe

Omówienie zasad rejestracji oraz przedstawienie nowego wzoru ofert to głowne cele spotkania. Wyjaśniano na nim również reguły dotyczące wypełniania druków, przedstawiono szczegółowy harmonogram składania ofert i przyznawania środków, a także terminy etapów realizacji zadania.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku letniego (art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na Placu Bankowym 3/5 w Warszawie. Jego organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11353,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wypoczynek-letni-2017-r.html

Podziel / Share
Opublikowane przez Sylwia Pietrzak, 12.05.2017, Ilość wejść: 1748, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry