Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

07.06.2017

Nowy Pełnomocnik ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Funkcję Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego od czerwca 2017 r. pełni Sylwia Pietrzak.

Do jej głównych zadań, określonych w Pełnomocnictwie Nr 13/4/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. należy:

  • monitorowanie wdrażania narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;
  • pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz innych agencji rządowych;
  • tworzenie i koordynację systemu współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi;
  • wdrażanie jednolitego systemu instrukcji postępowania przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert w wydziałach/biurach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w jednostkach administracji zespolonej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • kontrola realizacji zadań publicznych na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi;
  • opracowywanie cyklicznych zestawień i raportów oraz innych dokumentów dotyczących współpracy wojewódzkiej administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

Podobne tematy

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 07.06.2017, Ilość wejść: 946, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry