Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

13.11.2017

Konkurs MSWiA „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada br.

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć.

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

  • Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych;
  • Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji;
  • Część C. prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia;
  • Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom.

 

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25065,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Prowadzenie-Krajowego.html

 

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 13.11.2017, Ilość wejść: 554, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry