Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21.11.2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie woj. mazowieckiego w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile w dniu składania oferty spełniają warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania:

  • utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego;
  • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

Kwota dotacji wynosi 404.000 zł.


 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 21.11.2017, Ilość wejść: 947, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry