Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

01.03.2018

Informacja o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym składa się z Rejestru publicznego i Rejestru z dostępem ograniczonym.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. Złożyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego

  2. Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK):

  3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji
z RSPTS.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w zakładce Pomoc.

Za udzielenie informacji z Rejestru nie pobiera się opłaty.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Podziel / Share
Jan Myszak, 01.03.2018, Ilość wejść: 358, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry