Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

26.03.2018

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

1) upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii polskiego podziemia niepodległościowego, w tym kształtowaniu i podtrzymywaniu etosu Armii Krajowej;

2) upowszechnianiu tradycji narodowej, w tym upamiętniających chwałę i sławę oręża polskiego, w oparciu o przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych.

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokość: 800.000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

1) termin realizacji zadań: od 21.05.2018 r. do 28.12.2018 r.,

2) obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania,

3) realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,

4) w przypadku realizacji zadań, których jednym z rezultatów będzie m.in. publikacja, film, przedstawienie teatralne, wystawa lub reportaż, obowiązkowo należy dołączy dodatkowe materiały w postaci np. maszynopisu, scenariusza, skryptu itp., w przypadku realizacji warsztatów, seminariów, spotkań, konferencji czy szkoleń oferty muszą zawierać program przedsięwzięcia,

5) oferent musi prowadzić działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.

Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2018 r.

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej; http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/zadania-zlecone-9/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr2-u2018-03-21/

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-22018owzs-103254798r/

 

Podziel / Share
26.03.2018, Ilość wejść: 408, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry