Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

19.04.2018

Konkurs na projekty grantowe dotyczące konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego

Od 30 maja do 29 czerwca br., do godz. 14.00 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie prowadziło nabór wniosków w ramach I rundy konkursu numer POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na projekty grantowe dotyczące wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadaniem Beneficjentów, których projekty zostaną wybrane do dofinansowania, będzie:

1) przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;

2) wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie:

http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/

 

Podziel / Share
19.04.2018, Ilość wejść: 287, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry