Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.07.2018

Konkurs ofert - dofinansowanie w ramach programu Rb 2018 - cel szczegółowy nr 3 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert w terminie do 17 sierpnia br.

Zadania z obszaru: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia pozaszkolne, przedsięwzięcia edukacyjne, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe itp.) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Podziel / Share
25.07.2018, Ilość wejść: 583, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry