Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

21.08.2018

Rada Ministrów przyjęła program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018– 2030 PROO”

PROO to przełomowy program dla organizacji pozarządowych. To pierwszy program w Polsce, w którym będą one mogły uzyskać granty na takie potrzeby, jak realizacja strategii rozwoju, podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu, ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.

Celem strategicznym PROO jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich.

Program zakłada:

 1. wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 2. wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 3. poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich;
 4. zwiększenie udziału organizacji obywatelskich w realizacji programów międzynarodowych;
 5. wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia publicznego (np. organizacje strażnicze i rzecznicze, think tanki, media obywatelskie, itp.).

W szczególności działania programowe będą kierowane do organizacji działających w mniejszych ośrodkach, tam gdzie reagują one na rzeczywiste potrzeby wspólnot oraz realne potrzeby mieszkańców.

PROO będzie finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat w grach objętych monopolem państwa (na podstawie art. 88a ustawy o grach hazardowych).  W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ok. 585 mln zł.
Program zakłada wsparcie w tym okresie ponad 11000 organizacji.

Program będzie realizowany w ramach 6 priorytetów:

 1. zrównoważony rozwój organizacyjny;
 2. wsparcie kapitałów żelaznych;
 3. rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
 4. rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
 5. wsparcie doraźne – mikrodotacje;
 6. pomoc techniczna.

Ważnym elementem programu jest specjalne wsparcie dla organizacji strażniczych i think tanków obywatelskich, które ma wzmocnić funkcje kontrolne
i eksperckie tych organizacji.

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach pierwszych konkursów PROO jest planowane wczesną jesienią 2018 roku.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa.html

 

 

Podziel / Share
21.08.2018, Ilość wejść: 438, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry