Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

23.08.2018

Konkurs MSWiA i KGP pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, 
który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania 
„Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. 
Cele i założenia konkursu: 
 • Konkurs przeznaczony jest dla osób starszych, należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów nie zrzeszonych 
  w żadnej organizacji. 
 • Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
 • Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:
  - promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa 
   osób starszych, 
  - uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, 
   zatruciem czadem), 
  - aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.  
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), 
ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. 
Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br. 
              
Link z informacją o konkursie i regulaminem: 
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

 

Podziel / Share
23.08.2018, Ilość wejść: 271, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry