Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

04.10.2018

Program wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania    i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”, przedłożoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających systematyczne oraz długoterminowe angażowanie się obywateli w wolontariat.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewidziane działania adresowane są do czterech głównych grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów działań wolontariackich oraz  otoczenia/opinii publicznej, w tym środowisk lokalnych. Mają one ułatwiać podjęcie aktywności wolontariackich, dostarczać wiedzę dotyczącą wolontariatu, promować wolontariat i postawy społeczne oraz angażować środowiska lokalne w jego rozwój.

 

Podziel / Share
04.10.2018, Ilość wejść: 275, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry