Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

13.11.2018

Program ROHiS – startuje konkurs!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

O dotację w ramach konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zadania w ramach tej edycji konkursu realizowane będą w latach 2018-2019. Środki przeznaczone na Konkurs to 31 350 000 zł, w tym 16 800 000 zł w 2018 r. i 14 550 000 zł w 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem rohis@niw.gov.pl

https://www.niw.gov.pl/program-rohis-startuje-konkurs/

 

 

Podziel / Share
13.11.2018, Ilość wejść: 314, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry