Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

02.01.2019

Nieodpłatna pomoc prawna. Wpis na listę Wojewody Mazowieckiego.

Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie listy podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa mazowieckiego.

Znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) z dniem 1 stycznia 2019 r. nakłada nowe zadania na wojewodę m.in. obowiązek prowadzenia, zgodnie z art. 11 d ust. 1, listy organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. W związku z powyższym wpis na ww. listę będzie możliwy od dnia 1 stycznia 2019 roku i znajdzie zastosowanie do otwartych konkursów ofert przeprowadzonych w 2019 r. na realizację zadań w 2020 r. Ustawa w art. 11 d również reguluje odrębne, szczegółowe, warunki uzyskania wpisu w zakresie trzech zagadnień: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji. Zgodnie z zapisami ustawy wpis na listę, odmowa wpisu oraz wykreślenie organizacji pozarządowej z listy odbywać będzie się w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej w oparciu o ww. art. 11 d.

Wykreślenie z listy wojewody będzie również możliwe po nadesłaniu przez starostę do wojewody informacji o zaniechaniu współpracy z daną organizacją i rozwiązaniu z nią umowy na świadczenie usług w danym powiecie.

Listę organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 11 a ust. 4, wojewoda będzie udostępniał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z informacją o organizacjach pozarządowych wykreślonych z listy, datą oraz przyczynami wykreślenia.
 

Więcej informacji w zakładce aktualności darmowej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
02.01.2019, Ilość wejść: 1101, Rejestr zmian
do góry