Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

29.01.2019

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaj zadania: Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość
i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

1. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 500 000 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty.

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2019 roku.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
29.01.2019, Ilość wejść: 273, Rejestr zmian
do góry