Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

17.04.2019

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 marca 2019 r.

12 marca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na trzecim posiedzeniu plenarnym, którym współprzewodniczyli reprezentujący stronę rządowo-samorządową Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pan Wojciech Jachimowicz – reprezentujący stronę pozarządową.

Rada podjęła uchwały:

  • w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, a następnie dokonała ukonstytuowania zespołu i wyboru przewodniczącego,
  • w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,
  • w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
  • w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Z inicjatywy członka Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zespołu ds. Gospodarki i Rozwoju na forum Rady odbyła się dyskusja na temat wprowadzonego obowiązku składania drogą elektroniczną sprawozdań finansowych za miniony rok obrotowy i możliwości podpisywania ich profilem zaufanym przez wszystkich członków zarządu organizacji. Członkowie Rady podkreślali problem braku informacji w lokalnych urzędach skarbowych, które przekazują sprzeczne instrukcje organizacjom. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej oraz Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów wyjaśnili zmiany w przepisach. Dyskutowano m.in. nad propozycją podjęcia prac nad wyłączeniem spod tego wymogu organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej i ich przychód nie przekroczył 2 mln zł.
https://pozytek.gov.pl/komunikat-z-posiedzenia-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-dniu-12-marca-2019r/


Szczegółowe informacje dotyczące składania e-sprawozdań finansowych oraz CIT-8 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-ulatwienia-w-skladaniu-e-sprawozdan-i-cit-8

https://www.gov.pl/web/finanse/cit-8-dot-dochodow-wolnych-mozna-skladac-do-31-pazdziernika-2019-r

 

Podziel / Share
17.04.2019, Ilość wejść: 184, Rejestr zmian
do góry