Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

11.05.2019

Partnerstwo dla Wolontariatu. Konkurs ofert.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.Program będzie rozwijał środowisko wolontariackie w Polsce i wdrażał rozwiązania ułatwiające oraz zachęcające obywateli do systematycznego i długoterminowego angażowania się w wolontariat.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poszukuje  partnerów, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem Korpusu Solidarności zrealizują działania prowadzące do usprawnienia i upowszechnienia wolontariatu długoterminowego w Polsce. Konkurs ma na celu wyłonienie 16 partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do grup prowadzących działania wolontariackie, w tym: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 Oferta konkursowa skierowana jest do organizacji pozarządowych zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniane będą przede wszystkim: doświadczenie wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych
w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez partnerów planowany jest od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

 Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godz. 14:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,      w formie elektronicznej pod adresem: https://generator.niw.gov.pl

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Wolności.
 

W przypadku pytań, kontakt : Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00, mail -korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Podziel / Share
11.05.2019, Ilość wejść: 208, Rejestr zmian
do góry