Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Akty prawne dotyczące NGO

08.09.2011

Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

* ZMIANA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
  

Po 7 latach od uchwalenia konstytucji współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi nadszedł czas na zmiany. Sejm podjął ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany:

1.Nowe procedury konkursów dla organizacji pozarządowych. Przede wszystkim teraz będzie zaledwie 21 dni na składanie ofert. Ogłoszenia o konkursie nie znajdziemy już w prasie. Obowiązkowo będzie trzeba powołać komisje konkursowe do oceny ofert. W ich skład wejdą przedstawiciele urzędu, który ogłosił konkurs i organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie. Będzie też możliwość udzielenia tzw. „małej dotacji” bez trybu konkursowego. Taka dotacja może wynieść nie więcej niż 10000 zł. Ważną informacją dla wszystkich jest również brak oddzielnego trybu konkursowego z zakresu pomocy społecznej.

2.Większe wymogi dla organizacji pożytku publicznego. Przede wszystkim trzeba będzie prowadzić działalność w sferze pożytku co najmniej dwa lata. Do tego dochodzi kilka nowych obowiązków i przywilejów. Zmienia też się sposób sprawozdawczości. OPP będą musiały 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przekazać sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3.Poszerzony został katalog sfer pożytku publicznego. Obecnie nie ma chyba żadnej sfery życia, która by się tam nie znalazła.

4.Uszczegółowiono przepisy o programach współpracy. Program współpracy trzeba uchwalić do 30 listopada roku poprzedzającego jego obwiązywanie. Dodatkowo program współpracy zawierać będzie musiał 11 elementów wymienionych w ustawie, m.in. wysokość środków jakie planuje urząd przekazać na współpracę z organizacjami. Będzie można też uchwalać programy wieloletnie.

5.Administracja będzie miała obowiązek konsultowania aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi. Samorządy będą musiały określić sposób konsultacji w formie uchwały.

6.W gminach, powiatach i województwach będzie trzeba powołać Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile taki wniosek zostanie złożony przez organizacje pozarządowe. W gminie będą to 3 podmioty, w powiecie 5, a w województwie 50. Rady będą ciałami inicjatywno-doradczymi w samorządzie. Ich podstawowym zadaniem będą konsultacje aktów prawnych wydawanych przez samorząd.

7.Inicjatywa lokalna, została wpisana do ustawy, jako nowość. Tymczasem ona funkcjonuje od lat. Stowarzyszenie lub stowarzyszenie zwykłe będzie mogło złożyć wniosek do samorządu, na przykład by samorząd zakupił materiały, a organizacja wykona pracę społecznie.

8.Ustawodawca uszczegółowił przepisy dotyczące wolontariatu. Przede wszystkim wyraźnie wskazano, że członkowie stowarzyszenia mogą być wolontariuszami.

Zapraszam na strony internetowe:

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1727_u.htm#_ftn1

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010028014601.pdf

gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanej ustawy.

Podziel / Share
08.09.2011, Ilość wejść: 2921, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry