Pomoc dla niepełnosprawnych

Opłaty paszportowe

06.12.2011

Opłaty dla osób pełnoletnich

Wysokość opłat paszportowych dla osób pełnoletnich:

 • pełna opłata za wydanie paszportu - 140,00 zł (sprawdź uprawnienia do ulgi);
 • bez opłaty paszportowej  - osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;
 • ulgowa opłata za wydanie paszportu w wysokości 70 zł przysługuje (po udokumentowaniu):
 1. emerytom, rencistom, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 2. osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 3. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 4. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. uczniom i studentom,
 6. rodzicom i małżonkom rodziców rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • ulgowa opłata za wydanie paszportu w wysokości 35 zł przysługuje dorosłym dzieciom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny legitymującym się ważną Kartą Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 • wysokość opłaty za wydanie paszportu tymczasowego, w przypadkach o których mowa
  w art. 23 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych (brak zwolnień i ulg) - 30 zł.
 • opłata za wydanie drugiego paszportu, o którym mowa w art. 22 ustawy o dokumentach paszportowych – 280 zł.

Obniżenie, podwyższenie opłaty paszportowej

Bez opłaty paszportowej

Podziel / Share
Roman Pietryka, 06.12.2011, Ilość wejść: 534318, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry