Pomoc dla niepełnosprawnych

Opłaty paszportowe

06.12.2011

Opłaty dla osób pełnoletnich

Wysokość opłat paszportowych dla osób pełnoletnich:

 • pełna opłata za wydanie paszportu - 140,00 zł (sprawdź uprawnienia do ulgi);
 • bez opłaty paszportowej  - osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;
 • ulgowa opłata za wydanie paszportu w wysokości 70 zł przysługuje (po udokumentowaniu):
 1. emerytom, rencistom, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 2. osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 3. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 4. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. uczniom i studentom,
 6. rodzicom i małżonkom rodziców rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • ulgowa opłata za wydanie paszportu w wysokości 35 zł przysługuje dorosłym dzieciom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny legitymującym się ważną Kartą Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 • wysokość opłaty za wydanie paszportu tymczasowego, w przypadkach o których mowa
  w art. 23 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych (brak zwolnień i ulg) - 30 zł.
 • opłata za wydanie drugiego paszportu, o którym mowa w art. 22 ustawy o dokumentach paszportowych – 280 zł.

Obniżenie, podwyższenie opłaty paszportowej

Bez opłaty paszportowej

Podziel / Share
Roman Pietryka, 06.12.2011, Ilość wejść: 474370, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry