Pomoc dla niepełnosprawnych

Opłaty paszportowe

06.12.2011

Opłaty dla osób małoletnich

Tabelaryczne zestawienie wysokości opłat dla osób małoletnich.

(Prawo do ulgi należy udokumentować)

od 0 do 7 roku życia

ulga 50%

30 zł

ulga 75%

15 zł

od 7 do 13 roku życia

(ważność paszportu wynosi 5 lat)

ulga 50 %

30 zł

ulga 75%

15 zł

pełna

60 zł

od 13 do 18 roku życia

(ważność paszportu wynosi 10 lat)

ulga 50%

70 zł

ulga 75%

35 zł

pełna

140 zł

 

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (ulga 50% pełnej opłaty) przysługuje (po udokumentowaniu):

  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
  • uczniom i studentom,
  • osobom niepełnosprawnym,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych,
  • osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (ulga 75% pełnej opłaty) przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (po udokumentowaniu).


W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu tymczasowego, w przypadkach o których mowa w art. 23 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych (brak zwolnień i ulg) - 30 zł

Obniżenie, podwyższenie opłaty paszportowej

Bez opłaty paszportowej

 

Podziel / Share
06.12.2011, Ilość wejść: 209788, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry