Pomoc dla niepełnosprawnych

Opłaty paszportowe

06.12.2011

Opłaty dla osób małoletnich

Opłaty za wydanie paszportu dla osób małoletnich

od 0 do 7 roku życia

ulga 50%

30 zł

ulga 75% (Karta Dużej Rodziny)

15 zł

od 7 do 13 roku życia

(ważność paszportu wynosi 5 lat)

ulga 50 %

30 zł

ulga 75% (Karta Dużej Rodziny)

15 zł

pełna

60 zł

od 13 do 18 roku życia

(ważność paszportu wynosi 10 lat)

ulga 50%

70 zł

ulga 75% (Karta Dużej Rodziny)

35 zł

pełna

140 zł

 

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (ulga 50% pełnej opłaty) przysługuje (po udokumentowaniu):

  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
  • uczniom i studentom,
  • osobom niepełnosprawnym,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych,
  • osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (ulga 75% pełnej opłaty) przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (po udokumentowaniu).


W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu tymczasowego, w przypadkach o których mowa w art. 23 ust. 1-2 ustawy o dokumentach paszportowych (brak zwolnień i ulg) - 30 zł

Obniżenie, podwyższenie opłaty paszportowej

Bez opłaty paszportowej

 

Podziel / Share
Roman Pietryka, 06.12.2011, Ilość wejść: 177108, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry