Pomoc dla niepełnosprawnych

Opracowania

Informacja dotycząca wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych zgłaszanych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

W sierpniu 2010 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zebrał z całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego dane, dotyczące liczby dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych (w celu poszukiwania rodzin adopcyjnych) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (w celu poszukiwania rodziny zastępczej).
Dane dotyczyły stanu wychowanków na dzień 1.07.2010 r.
Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało w tym czasie 40 placówek socjalizacyjnych (w tym placówki wielofunkcyjne), 4 placówki interwencyjne, 40 placówek rodzinnych.

Pod uwagę brano przede wszystkim wiek dzieci oraz czas ich pobytu w placówce.

Z zebranych danych wynika:

Do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego (w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej) ani do powiatowego centrum pomocy rodzinie (w celu poszukiwania rodziny zastępczej) żadnego dziecka nie zgłosiły:

 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie,
 2. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
 3. Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie,

oraz placówki rodzinne w Gostyninie, Myszyńcu, Radomiu (9 domów), Siedlcach, Wysokiej, Warszawie (1 dom), Wołominie (3 domy).

Wszystkie przebywające dzieci w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku zostały zgłoszone do OAO oraz PCPR.

Zgłoszenia dzieci ze względu na wiek dzieci:
dzieci w wieku: 0 – 5 lat:

 • Placówka Socjalizacyjna PANDA: na 31 wychowanków w placówce przebywa 14 dzieci w wieku 0 – 5 lat: zgłoszono do OAO – 3, do PCPR – 3
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. J. Korczaka w Płońsku: na 61 w placówce, 11 dzieci w tym wieku: do OAO – 4, PCPR – 11
 • Dom pod Kasztanami w Siedlcach: 30 wychowanków, 26 dzieci w tym wieku: do OAO – 2, PCPR – 0.


Procentowy udział dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych:

 • 0% – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie,
 • Dom Dziecka w Kostowcu. Dom Dziecka w Kostowcu nie zgłosił dzieci do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, ale 100% dzieci zgłoszonych jest do PCPR.
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
 • Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” w Radomiu.
 • 2, 22% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ostrołęce,
 • 3, 22% – Dom Dziecka w Równem,
 • 4, 54% – Dom Dziecka nr 14 w Otwocku,
 • 6, 38% – Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku,
 • 6, 66% – Dom pod Kasztanami w Siedlcach,
 • 7, 69% – Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Warszawie,
 • 9, 09% – Dom Dziecka w Giżycach,
 • 9, 75% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Dębinkach,
 • 9, 8% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Płońsku,
 • 13, 51% – Dom Dziecka nr 1 w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34,
 • 15, 78% – Dom Dziecka nr 12 w Warszawie, ul. Tarczyńska 27,
 • 16, 12% – Placówka Socjalizacyjna „Panda”,
 • 16, 83% – Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” w Warszawie, ul. Bohaterów 50,
 • 18, 51% – Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku,
 • 18, 51% – Dom Dziecka im. Ojca św. Piusa XI w Chotomowie,
 • 18, 60% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Wałuszewska 48,
 • 21, 66% – Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy,
 • 22, 78% – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie,
 • 23, 07% – Dom Dziecka w Walendowie,
 • 23, 63% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Paprociowa 2,
 • 24, 32% – Dom Dziecka nr 16 w Warszawie, ul. Międzyparkowa 5,
 • 25, 0% – Dom Dziecka w Falbogach,
 • 28, 57% – Dom Dziecka nr 15 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75,
 • 29, 03% – Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach,
 • 29, 23% – Dom Dziecka w Solcu n/ Wisłą,
 • 30, 0% – Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim,
 • 31, 70% – Dom Dziecka nr 9 w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13,
 • 36, 11% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Klasyków 52/54,
 • 37, 5% – Dom Dziecka nr 4 w Warszawie, ul. Łukowska 25,
 • 38, 23% – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Warszawie, ul. 6 sierpnia 1/5,
 • 38, 46% – Dom Dziecka w Kowalewie,
 • 40, 32% – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie,
 • 42, 10% – Dom Dziecka nr 2 w Warszawie, ul. Jaktorowska 2,
 • 47, 05% – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, ul. Dalibora 1,
 • 59, 09% – Dom Dziecka nr 5 w Warszawie, ul. Podmokła 4,
 • 60, 46% – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Z przedstawionych danych wynika, że z liczby 40 placówek, 13 zgłosiło do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych mniej niż 10% swoich wychowanków, w tym 1 placówka, w której przebywa 26 wychowanków w wieku od 0 do 5 lat (Dom pod Kasztanami). 4 placówki nie zgłosiły żadnego dziecka.

Pozytywnie wyróżniają się 2 placówki: Dom Dziecka w Kowalewie oraz Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach:

 • Dom Dziecka w Kowalewie gdzie w badanym okresie przebywało 52 wychowanków do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego zgłoszono 20 dzieci co stanowiło 38,46% wszystkich wychowanków oraz 22 dzieci do PCPR, co stanowiło 42,3% wychowanków;
 • Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, w którym przebywało 43 wychowanków zgłosił do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 26 (czyli 60,46%) wychowanków oraz do PCPR 31 dzieci (czyli 72,09%).

Przedłużający się czas od pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej do zgłoszenia dziecka do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wynikał z:

 • składanych przez rodziców przed uprawomocnieniem się postanowienia, apelacji do sądu,
 • długich terminów rozpraw w sprawie o wyznaczenie opiekuna prawnego,
 • braku deklaracji dziecka o chęci przysposobienia,
 • nie zgłaszano dzieci ze względu na wiek,
 • nie podano wyjaśnień.

W ocenie pracy placówki istotnym elementem jest czas pobytu dziecka w placówce.

 • Gołotczyzna – na 40 wychowanków w placówce 4 dzieci (10%) przebywało w placówce ponad 8 lat; 18 wychowanków (45%) przebywało w placówce od 4 do 8 lat:
 • Gostynin – na 79 wychowanków 14 dzieci (17,72%), pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 17 (21,51%),
 • Solec n/Wisłą – na 65 wychowanków 13 (20%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Siennica – na 15 wychowanków 3 (20%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Otwock, ul. Komunardów – na 27 wychowanków 4 (14,81%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 17 (62,96%),
 • Otwock, ul. Myśliwska – na 22 wychowanków pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 10 (45,45%),
 • Konstancin – Jeziorna – na 62 wychowanków pobyt 4 – 8 lat: 11 (17,74%),
 • Słoneczny Dom – na 37 wychowanków pobyt 4 – 8 lat: 18 (48,64%),
 • Dom na Zielonym Wzgórzu – na 43 wychowanków 4 (9, 3%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 17 (39,53%),
 • Giżyce – na 44 wychowanków 6 (13,63%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 11 (25%),
 • Warszawa, Al. Zjednoczenia – na 74 wychowanków 5 (6,75%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 18 (24,32%),
 • Warszawa, ul. Podmokła – na 22 wychowanków 4 (18,18%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Warszawa, ul. Bohaterów „Chata” – na 101 wychowanków 10 (9, 9%) przebywało dłużej niż 8 lat ,
 • Warszawa, ul. Klasyków – na 36 wychowanków 6 (16,6%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Warszawa, ul. Wałuszewska – na 43 wychowanków 5 (11,62%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Równe – na 31 wychowanków 5 (16,12%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Dębinki – na 41 wychowanków 6 (14,63%) przebywało dłużej niż 8 lat.

Ponadto uzyskanych danych wynika, że w placówkach interwencyjnych wychowankowie przebywają dłużej niż pół roku:

 • Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie: 5 wychowanków przebywa w placówce od roku do 3 lat (15, 62 %), 1 przebywa w placówce ponad 4 lata (3,12%),
 • IPO: 6 wychowanków przebywa od roku do 3 lat (25%),
 • Pogotowie Opiekuńcze nr 1: 22 (42,3%),
 • Pogotowie Opiekuńcze nr 2 : 19 (30,15%).

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w spawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt w placówce interwencyjnej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Wnioski:

 • zbyt mała liczba dzieci zgłaszana jest do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • dzieci nie są zgłaszane do powiatowych centrów pomocy rodzinie w celu poszukiwania rodziny zastępczej,
 • w przypadku dzieci małych, zbyt długo trwają procesy związane z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka, a później zgłoszenia do ośrodka,
 • przedłużają się pobyty dzieci w placówkach interwencyjnych.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 19.12.2011, Ilość wejść: 4078, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry