Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Ocena ofert złożonych na konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert na finansowe wsparcie w 2015 r. realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Komisja ds. Oceny Wniosków Konkursowych powołana w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Warszawie dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert konkursowych.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny 6 najwyżej ocenionych ofert konkursowych przekazano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Informacje na temat ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną znajdują się w tabelach:

1. Projekty przekazane do MPiPS  z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2015 r. w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi".

2. Projekty z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2015 r.  które pozytywnie przeszły ocenę formalną i nie zostały przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po dokonaniu oceny merytorycznej.

 

Pozostałe oferty złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie spełniały wymogów formalnych.

 

Podziel / Share
Anna Kasperska, 04.05.2015, Ilość wejść: 1208, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry