Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Ocena ofert złożonych na konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert na finansowe wsparcie w 2016 r. realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Komisja ds. Oceny Wniosków Konkursowych powołana w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Warszawie dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych ofert konkursowych, następnie merytorycznie oceniono oferty, które zostały  złożone  poprawnie pod względem formalnym.

W wyniku przeprowadzonej oceny 6 najwyżej ocenionych ofert konkursowych przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje na temat ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną znajdują się w tabelach:

1. Projekty przekazane do MRPiPS  z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2016 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

2. Projekty z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2016 r. które pozytywnie przeszły ocenę formalną i nie zostały przekazane do MRPiPS  po dokonaniu oceny merytorycznej.

Pozostałe oferty złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie spełniały wymogów formalnych.

 

 

Podziel / Share
Anna Kasperska, 05.05.2016, Ilość wejść: 787, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry