Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020, Edycja 2016 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior – WIGOR”, Edycja 2016 r. ( http://www.mpips.gov.pl/Seniorzy/Konkurs Senior - WIGOR).   

W 2016 r. środki finansowe w wysokości 38 mln zł  zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

  • Moduł I konkursu – utworzenie i/lub wyposażenie  oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,
  • Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących  Dziennych Domów „Senior – WIGOR”.

Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR@mrpips.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat programu będzie można uzyskać również w terminie do 30 czerwca 2016 r., pod numerem telefonu 22 661 18 82 oraz 22 661 18 59, w godzinach 9.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Jednostki samorządu terytorialnego  województwa mazowieckiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie winny składać/przesyłać oferty, wyłącznie wersji papierowej, na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Polityki Społecznej

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

z dopiskiem „Konkurs Senior – WIGOR – Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do 14 sierpnia 2016 r. ( decyduje data wpływu).

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 22.06.2016, Ilość wejść: 772, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry