Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Mazowiecki zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie połączone z prezentacją konkursu w ramach Programu FIO z udziałem pracowników Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program spotkania:

Konferencja Wojewody Mazowieckiego dla Organizacji Pozarządowych z Prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku

oraz zasad ubiegania się o dotację

 

Data i miejsce spotkania:   
12 września 2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
sala 259

 

  9:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

Powitanie i otwarcie spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

10:20 – 11.45

Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Prelegent MRPiPS

11:45 – 11:50

Przerwa

11:50 – 13:00

Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 
Prelegent MRPIPS

13:00 – 13:15

 

13:15 - 14:00 

Podsumowanie Prezentacji

 

Spotkanie dla organizacji współpracujących z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Podziel / Share
Marcin Wodziński, 08.09.2016, Ilość wejść: 1392, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry