Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

KONTAKT

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Polityki Społecznej
Oddział Programów i Analiz
Ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa

Pokój 21

tel.: 22 695 71 84, 22 695 71 83

mail: wps@mazowieckie.pl

 

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 15.05.2009, Ilość wejść: 4161, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry