Pomoc dla niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe

Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo „CENTRUM USŁUG DORADCZYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (CUD). Projekt ten jest realizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR), a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Projekt ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym z obszaru całego kraju w integracji na otwartym rynku pracy. Jest on kierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia) albo poszukujących pracy, w tym pierwszy raz poszukujących zatrudnienia, mających trudności z odnalezieniem się na rynku pracy.

„Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych” oferuje bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, prawnika i psychologa; są to konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz przez e-mail.

Osobom z terenu Warszawy, które mają trudności z poruszaniem się, CUD zwraca koszty dojazdu na konsultacje. W biurze CUD codziennie (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00) możliwy jest dostęp do Internetu, komputera, telefonu, faksu, prasy i literatury fachowej.

ADRES i KONTAKT:
Biuro CUD
ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
Tel./fax.: 0 22 848 98 91
e-mail: konsultacje@idn.org.pl
Strona internetowa: www.cud.idn.org.pl

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 11.05.2009, Ilość wejść: 3436, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry