Pomoc dla niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji rozpoczęła realizację kolejnego projektu pn. „Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo”, będącego kontynuacją ogólnopolskiego programu aktywizacji społeczno – zawodowej Aktywnej Rehabilitacji. W ramach tego projektu utworzone zostały Punkty Aktywizacji Zawodowej w ośmiu miastach na terenie całego kraju – Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze.

Do zadań tych Punktów należy wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo w rozwiązywaniu wszystkich problemów utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy.

W Punkcie Aktywizacji Zawodowej FAR można uzyskać informacje i porady w zakresie:

  • mobilizacji psychofizycznej osób po URK,
  • przezwyciężania kryzysu pourazowego,
  • uprawnień i ulg dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
  • programów pomocowych, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • praw i możliwości co do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • istniejących w regionie możliwości kształcenia zawodowego,
  • preorientacji zawodowej i decyzji o podjęciu zatrudnienia.

Punkty współpracują m.in. z regionalnymi biurami PFRON, PCPR, MOPR, szkołami i uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, urzędami pracy, organizacjami pracodawców i pracodawcami. Pracujące w Punktach osoby na wózkach inwalidzkich znają z własnego doświadczenia problemy, jakie niesie niepełnosprawność. Przeszły szkolenia z zakresu Aktywnej Rehabilitacji i dobrze rozumieją, jak ważna w życiu jest praca i podniesienie poczucia własnej wartości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące wsparcia będą korzystały z pomocy Punktów całkowicie bezpłatnie. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 18 lat zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych: ich usamodzielnianiem (obozy Aktywnej Rehabilitacji), podnoszeniem kwalifikacji (kursy komputerowe), zwiększaniem mobilności (program samochodowy). Teraz przyszedł czas na ułatwienie im znalezienia zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu:
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa,
tel. 22 858 26 39,

e-mail: biuro.paz@far.org.pl,
www.far.org.pl

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 11.05.2009, Ilość wejść: 2987, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry