Pomoc dla niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe

Punkty Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji rozpoczęła realizację kolejnego projektu pn. „Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo”, będącego kontynuacją ogólnopolskiego programu aktywizacji społeczno – zawodowej Aktywnej Rehabilitacji. W ramach tego projektu utworzone zostały Punkty Aktywizacji Zawodowej w ośmiu miastach na terenie całego kraju – Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze.

Do zadań tych Punktów należy wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo w rozwiązywaniu wszystkich problemów utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy.

W Punkcie Aktywizacji Zawodowej FAR można uzyskać informacje i porady w zakresie:

  • mobilizacji psychofizycznej osób po URK,
  • przezwyciężania kryzysu pourazowego,
  • uprawnień i ulg dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
  • programów pomocowych, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • praw i możliwości co do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • istniejących w regionie możliwości kształcenia zawodowego,
  • preorientacji zawodowej i decyzji o podjęciu zatrudnienia.

Punkty współpracują m.in. z regionalnymi biurami PFRON, PCPR, MOPR, szkołami i uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, urzędami pracy, organizacjami pracodawców i pracodawcami. Pracujące w Punktach osoby na wózkach inwalidzkich znają z własnego doświadczenia problemy, jakie niesie niepełnosprawność. Przeszły szkolenia z zakresu Aktywnej Rehabilitacji i dobrze rozumieją, jak ważna w życiu jest praca i podniesienie poczucia własnej wartości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące wsparcia będą korzystały z pomocy Punktów całkowicie bezpłatnie. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 18 lat zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych: ich usamodzielnianiem (obozy Aktywnej Rehabilitacji), podnoszeniem kwalifikacji (kursy komputerowe), zwiększaniem mobilności (program samochodowy). Teraz przyszedł czas na ułatwienie im znalezienia zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu:
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa,
tel. 22 858 26 39,

e-mail: biuro.paz@far.org.pl,
www.far.org.pl

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 11.05.2009, Ilość wejść: 2615, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry