Pomoc dla niepełnosprawnych

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Informacje ogólne i dane teleadresowe.

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

  1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
  3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od 2003 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 29 powiatowych zespołów.
Tryb powoływania powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92). Według zapisów ustawy starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

W województwie mazowieckim funkcjonuje pięć powiatowych zespołów, których obszar działania obejmuje więcej niż jeden powiat. Są to zespoły:

  1. Powiatowy Zespół w Grodzisku Mazowieckim - orzeka dla powiatów grodziskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.
  2. Powiatowy Zespół w Płocku /grodzki/ - orzeka dla powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego.
  3. Powiatowy Zespół w Radomiu /ziemski/ - orzeka dla powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego.
  4. Powiatowy Zespół w Siedlcach /grodzki/ - orzeka dla powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego, łosickiego, sokołowskiego.
  5. Powiatowy Zespół w Żyrardowie - orzeka dla powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego.
Podziel / Share
Anna Grala, 11.05.2009, Ilość wejść: 16947, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry