Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów

Podstawa prawna: art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów prowadzona jest przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie informacji przekazywanych przez wojewodów.

Centralna baza danych udostępniania jest w sieci teleinformatycznej na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.   


Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.

Rejestry prowadzone są w oparciu o nowy system Empatia. Program Emaptia to aplikacja przeznaczona do prowadzenia rejestru organizatorów oraz ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy dla osób niepełnosprawnych, refundowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Program wspiera obsługę składania, modyfikacji wniosków jak również dostarcza informacji o aktualnych wpisach do rejestru ośrodków i organizatorów, które znajdują się w centralnej bazie danych Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 28.04.2009, Ilość wejść: 11159, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry