Pomoc dla niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

09.12.2011

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego realizacja odbywa się na terenie całego miasta stołecznego Warszawy.

Świadczone w ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej usługi mają przyczyniać się do poprawy jakości życia osób o mniejszych możliwościach funkcjonalnych. Kompensując ograniczoną sprawność asystenci osób niepełnosprawnych wspierają aktywność swoich klientów i ich rodzin.

Asystenci pomagają przemieszczać się po mieście, dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych zajęciach, pojawiają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie i dyskretna pomoc. Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, a pomoc dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta.

Program realizowany jest przez Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ulicy Nowolipie 25b w Warszawie.

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu (poza świętami) w godzinach od 8:00 do 22:00. Usługi można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Symboliczna opłata wynosi 4 zł za 3,5 godz. i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.

Zamówienia należy składać pod nr telefonu 22 887 33 20 lub e-mail: asystent@osrodeknowolipie.pl

Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej dostępny jest na stronie: http://www.asystent.warszawa.pl/images/dokumenty/regulamin%20programu%20aon2%20t.j.%20pdf.pdf

Podziel / Share
Marcin Walasik, 09.12.2011, Ilość wejść: 2153, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry