Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

Obowiązki pracodawcy.

Podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011r. Nr 44, poz. 232)

Prowadzący zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:

  1. poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 i 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
  2. przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
    • do dnia 20 lipca za I półrocze,
    • do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.

Sporządzający informację jest obowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez wojewodę nieprawidłowości i rozbieżności w informacjach.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Grala, 30.04.2009, Ilość wejść: 2311, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry