Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc dla bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. oraz obowiązki sprawozdawcze

W związku z trwającym okresem zimowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób bezdomnych.

Dla określenia liczby osób bezdomnych przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju. Za realizację badania odpowiadają gminni koordynatorzy badania. Istotną rolę dla właściwego przeprowadzenia badania odgrywa współpraca ośrodków pomocy społecznej, straży gminnych (miejskich), policji, organizacji pozarządowych, zwłaszcza realizujących programy streetworkerskie w zakresie bezdomności. Szczegółowe zasady  przeprowadzenia badania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił w dokumencie, który zamieszczamy poniżej.

Informacje z kwestionariusza dotyczącego osoby bezdomnej powinny zostać wprowadzone przez gminy do  sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-60-IR/2017 za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) do 24 lutego 2017 r.

Ponadto w celu efektywnej realizacji zadań w zakresie koordynacji pomocy dla osób bezdomnych oraz działań zapobiegających przypadkom zamarznięć w sezonie zimowym, należy informować wojewodów o przypadkach, w których zabrakło miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej oraz o innych niepożądanych zjawiskach w zakresie pomocy osobom bezdomnym; o działaniach podejmowanych celem zwiększenia liczby miejsc noclegowych, jeśli aktualna liczba miejsc okazała się niewystarczająca; o problemach z dostępnością miejsc noclegowych w placówkach „niskoprogowych” oraz o przypadkach zamarznięć.

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 27.01.2017, Ilość wejść: 826, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry