Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc dla bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. oraz obowiązki sprawozdawcze

W związku z trwającym okresem zimowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób bezdomnych.

Dla określenia liczby osób bezdomnych przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju. Za realizację badania odpowiadają gminni koordynatorzy badania. Istotną rolę dla właściwego przeprowadzenia badania odgrywa współpraca ośrodków pomocy społecznej, straży gminnych (miejskich), policji, organizacji pozarządowych, zwłaszcza realizujących programy streetworkerskie w zakresie bezdomności. Szczegółowe zasady  przeprowadzenia badania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił w dokumencie, który zamieszczamy poniżej.

Informacje z kwestionariusza dotyczącego osoby bezdomnej powinny zostać wprowadzone przez gminy do  sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-60-IR/2017 za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) do 24 lutego 2017 r.

Ponadto w celu efektywnej realizacji zadań w zakresie koordynacji pomocy dla osób bezdomnych oraz działań zapobiegających przypadkom zamarznięć w sezonie zimowym, należy informować wojewodów o przypadkach, w których zabrakło miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej oraz o innych niepożądanych zjawiskach w zakresie pomocy osobom bezdomnym; o działaniach podejmowanych celem zwiększenia liczby miejsc noclegowych, jeśli aktualna liczba miejsc okazała się niewystarczająca; o problemach z dostępnością miejsc noclegowych w placówkach „niskoprogowych” oraz o przypadkach zamarznięć.

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 27.01.2017, Ilość wejść: 1199, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry