Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pomoc dla bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

W związku z trwającym okresem zimowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób bezdomnych.


Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz umożliwi udzielenie bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.


Dla określenia liczby osób bezdomnych przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.


W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju.


Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy.


Informacje o osobach bezdomnych zbierane będą m.in. w:

 • noclegowniach;
 • schroniskach dla osób bezdomnych;
 • schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • ogrzewalniach;
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia;
 • zakładach karnych, aresztach śledczych;
 • izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych;
 • pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych;
 • miejscach niemieszkalnych: ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach, itp.

W trakcie realizacji badania należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób przebywających na ogródkach działkowych. W przypadku stwierdzenia, iż osoby te od dłuższego czasu mieszkają w warunkach zbliżonych do mieszkalnych, nie należy ich obejmować badaniem i zaliczać do osób bezdomnych.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/edycja-2019-i


Wojewódzkim koordynatorem badania w województwie mazowieckim jest:
Mirosław Czaplicki – Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej WPS, tel. 29 746 62 28,


Ponadto osobami do kontaktu w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie są:
Kinga Jura – Zastępca Dyrektora WPS, tel. 22 695 71 05,
Elżbieta Szczykutowicz – Kierownik Oddziału do spraw Pomocy Środowiskowej WPS, tel. 22 695 71 23.


Załączniki:
1. Ogólne wskazówki realizacji badania 2019.
2. Tablice sprawozdania 2019 - wersja orientacyjna.
3. Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej 2019.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
31.01.2019, Ilość wejść: 234, Rejestr zmian
do góry