Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

Wydział Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu przez Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2015 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składają osobiście swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. z dopiskiem na kopercie Program „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na adres:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 07.01.2015, Ilość wejść: 1772, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry