Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

Wydział Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu przez Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2015 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składają osobiście swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. z dopiskiem na kopercie Program „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na adres:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 07.01.2015, Ilość wejść: 2023, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry