Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena ofert złożonych na konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Komisja ds. Oceny Wniosków Konkursowych powołana w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Warszawie dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych ofert konkursowych, następnie merytorycznie oceniono oferty, które zostały  złożone  poprawnie pod względem formalnym. W wyniku przeprowadzonej oceny 8 najwyżej ocenionych ofert konkursowych przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje na temat ofert, które zostały pozytywnie przeszły ocenę formalną znajduje się w załączonej tabeli: Projekty przekazane do MRPiPS  z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Oferta Fundacji ProAlteri pn.„Punkt Pro – punkt terapeutyczno-informacyjny dla osób z doświadczeniem psychozy i ich bliskich” pozytywnie przeszła ocenę formalną, ale nie została przekazana do MRPiPS, gdyż WPS mógł przekazać jedynie 8 ofert. Pozostałe oferty złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie spełniały wymogów formalnych.

Załącznik: Projekty przekazane do MRPiPS  z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Podziel / Share
Anna Kasperska, 08.02.2017, Ilość wejść: 754, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry