Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017, w przypadku nie wyczerpania kwoty programowej komisja konkursowa zwraca się do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych ofert (Dział V „Tryb i terminy wyboru ofert”, pkt 6).

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2017 r. po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert poinformowała, iż kwota programowa w wysokości 3 000 000,00 zł  przeznaczona na realizację konkursu, nie została wyczerpana.

W związku z powyższym Ministerstwo zwróciło się do Wydziałów Polityki Społecznych Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych wniosków.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał w dniu 22 marca 2017 r. do MRPiPS oferty:

  1. Fundacji ProAlteri pn. Punkt Pro – punkt terapeutyczno- informacyjny dla osób z doświadczeniem psychozy i ich bliskich;
  2. Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty potencjał” pn. Wolontariat koleżeński Mary i Max – program wsparcia rówieśniczego;
  3. Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Wobec zaistniałej sytuacji zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu, który  Ministerstwo wyznaczyło się na 11 kwietnia 2017 r. 

Podziel / Share
Małgorzata Szarpak, 27.03.2017, Ilość wejść: 664, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry