Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017, w przypadku nie wyczerpania kwoty programowej komisja konkursowa zwraca się do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych ofert (Dział V „Tryb i terminy wyboru ofert”, pkt 6).

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2017 r. po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert poinformowała, iż kwota programowa w wysokości 3 000 000,00 zł  przeznaczona na realizację konkursu, nie została wyczerpana.

W związku z powyższym Ministerstwo zwróciło się do Wydziałów Polityki Społecznych Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych wniosków.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał w dniu 22 marca 2017 r. do MRPiPS oferty:

  1. Fundacji ProAlteri pn. Punkt Pro – punkt terapeutyczno- informacyjny dla osób z doświadczeniem psychozy i ich bliskich;
  2. Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty potencjał” pn. Wolontariat koleżeński Mary i Max – program wsparcia rówieśniczego;
  3. Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Wobec zaistniałej sytuacji zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu, który  Ministerstwo wyznaczyło się na 11 kwietnia 2017 r. 

Podziel / Share
Małgorzata Szarpak, 27.03.2017, Ilość wejść: 1008, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry