Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Spotkania z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konsultacji społecznych ustaw wdrążających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. przeprowadza cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz realizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem".

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Konsultacje +" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących ustawodawstwa, w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Tematyka konsultacji dotyczy kwestii osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wsparcia ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie w województwie mazowieckim:
- spotkania w Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wiosenna 21, 05-840 Brwinów  w dniu 27.07.2017 r.
- spotkania w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5
 w dniu 28.07.2017 r.
- konferencji w Siedlcach w dniu 20.09.2017 r.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 07.07.2017, Ilość wejść: 392, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry