Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konsultacji społecznych ustaw wdrążających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. przeprowadza cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz realizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem".

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Konsultacje +" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących ustawodawstwa, w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Tematyka konsultacji dotyczy kwestii osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wsparcia ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie w województwie mazowieckim:
- spotkania w Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wiosenna 21, 05-840 Brwinów  w dniu 27.07.2017 r.
- spotkania w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5
 w dniu 28.07.2017 r.
- konferencji w Siedlcach w dniu 20.09.2017 r.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 07.07.2017, Ilość wejść: 665, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry