Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki naboru partnerów do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji FAMI (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI)

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Mazowieckiego naborem na partnerów do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), mającego na celu tworzenie potencjału krajowego w zakresie zdolności urzędów wojewódzkich do prowadzenia i koordynacji działań integracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich, Zespół oceniający powołany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, dokonał oceny złożonych ofert. W jej wyniku wyłoniono czterech Partnerów, których oferty zostały najwyżej ocenione przez Zespół:

- Fundacja Linguae Mundi;

- Polskie Forum Migracyjne

- Fundacja dla Somalii

- Caritas Polska

Przy ocenie złożonych ofert brano pod uwagę przede wszystkim spójność koncepcji zaproponowanych działań z zakresem konkursu, uzasadnienie potrzeb ich realizacji ze względu na wskazaną grupę docelową, doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz przyszłych beneficjentów i znajomość ich problematyki a także praktykę w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (zwłaszcza z FAMI).

Podobne tematy

Podziel / Share
Anna Kasperska, 08.08.2017, Ilość wejść: 680, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry