Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Wyniki naboru partnerów do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji FAMI (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI)

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Mazowieckiego naborem na partnerów do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), mającego na celu tworzenie potencjału krajowego w zakresie zdolności urzędów wojewódzkich do prowadzenia i koordynacji działań integracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich, Zespół oceniający powołany w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, dokonał oceny złożonych ofert. W jej wyniku wyłoniono czterech Partnerów, których oferty zostały najwyżej ocenione przez Zespół:

- Fundacja Linguae Mundi;

- Polskie Forum Migracyjne

- Fundacja dla Somalii

- Caritas Polska

Przy ocenie złożonych ofert brano pod uwagę przede wszystkim spójność koncepcji zaproponowanych działań z zakresem konkursu, uzasadnienie potrzeb ich realizacji ze względu na wskazaną grupę docelową, doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz przyszłych beneficjentów i znajomość ich problematyki a także praktykę w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (zwłaszcza z FAMI).

Podobne tematy

Podziel / Share
Anna Kasperska, 08.08.2017, Ilość wejść: 323, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry