Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja przy udziale MRPiPS dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej

W dniu 5 października 2017 roku zorganizowana zostanie narada, podczas której zostaną zaprezentowane propozycje oraz rekomendacje w zakresie działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.
Narada adresowana jest do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Celem narady jest omówienie zagadnień zawiązanych z rozdzieleniem w strukturach ośrodków pracy socjalnej i usług od czynności administracyjnych, założeniami konkursu w ramach działania 2.5 - wdrożenie usprawnień organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, jak również przedstawienie rekomendacji i zaleceń płynących z prowadzonego przez WPS MUW nadzoru i kontroli.


Narada odbędzie się w dniu 5.10.2017 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie,
Pl. Bankowy 1, w godz. 09.30- 13.00


Rekrutacja uczestników narady zostanie zakończona w dniu 22.09.2017 r.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 19.09.2017, Ilość wejść: 828, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry