Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Konferencja przy udziale MRPiPS dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej

W dniu 5 października 2017 roku zorganizowana zostanie narada, podczas której zostaną zaprezentowane propozycje oraz rekomendacje w zakresie działań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.
Narada adresowana jest do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Celem narady jest omówienie zagadnień zawiązanych z rozdzieleniem w strukturach ośrodków pracy socjalnej i usług od czynności administracyjnych, założeniami konkursu w ramach działania 2.5 - wdrożenie usprawnień organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, jak również przedstawienie rekomendacji i zaleceń płynących z prowadzonego przez WPS MUW nadzoru i kontroli.


Narada odbędzie się w dniu 5.10.2017 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie,
Pl. Bankowy 1, w godz. 09.30- 13.00


Rekrutacja uczestników narady zostanie zakończona w dniu 22.09.2017 r.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 19.09.2017, Ilość wejść: 496, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry