Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Informacja dotycząca sprawozdania rocznego z działalności środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujeo obowiązku wypełnienia rocznego sprawozdania z działalności środowiskowych domów samopomocy za 2017 rok, o którym mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.), a następnie o przekazaniu go jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie domu oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Proszę o wypełnienie sprawozdania zgodnie z załączonym wzorem.

Sprawozdania należy przekazać do dnia 15 lutego 2018 r. do Wydziału Polityki Społecznej.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Małgorzata Szarpak, 09.01.2018, Ilość wejść: 144, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry