Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Inf. o możliwości korzystania samorządów gmin i organizacji pozarządowych ze środków na finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

W związku z wejściem w życie w dniu 16 listopada 2011 r.  zmian do  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  wprowadzonych ustawą  z dnia 31 sierpnia 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 224 poz.1342 ), które umożliwiają między innymi eksmitowanie niektórych mieszkańców  także w okresie zimowym przedstawiamy w załączeniu :

  1. Wyciąg z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251. poz. 1844 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokal socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ( Dz. U. Nr 120, poz.1001, z późn. zm ).
  3. Wyciąg z ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r  o zmianie ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 224, poz. 1342, z późn. zm. ).

Powyższe przepisy określają zasady  finansowego wsparcia podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, a źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat, wydzielony w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego bezpośrednią obsługą zajmuje się Departament Usług Agencyjnych.

Wysokość wsparcia wynosi od 30% do 50 % w zależności od rodzaju inwestycji, inwestora i przedmiotu inwestycji. Z informacji przekazanych  Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej przez Bank wynika, że w 2011 r. na realizację  programu wsparcia budownictwa socjalnego w dwóch edycjach  zostało przeznaczonych 80 mln. złotych, natomiast w 2012 r. przewiduje się przeznaczyć na program 120 mln. zł., po 60 mln. zł. na edycję wiosenną i jesienną.

 

Załączniki:

Wyciąg z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251. poz. 1844 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. Nr 120, poz.1001, z późn. zm.).

Wyciąg z ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 1342, z późn. zm.).

Podziel / Share
Anna Kasperska, 21.12.2011, Ilość wejść: 2512, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry