Pomoc dla niepełnosprawnych

Senior+ edycja 2019

PROGRAM SENIOR + EDYCJA 2019

W dniu 26 listopada 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2019.

Celem skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +.

Placówki Senior+ to miejsce, w którym osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach poprzednich edycji Programu. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

W edycji 2019 w ramach modułu I samorządy mogą złożyć nie więcej nie dwie oferty w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”. W ramach modułu II samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach modułu I edycji programu 2019.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku.

Na realizację programu w 2019 roku zaplanowano kwotę – 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Podpisaną papierową wersję oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta).
Adres do korespondencji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramachprogramu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019.
Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90, (022) 695 71 23.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 29.11.2018, Ilość wejść: 115, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry