Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Serwis informacyjny poświęcony problematyce handlu ludźmi

Monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA prowadzi specjalny serwis informacyjno-edukacyjny, poświęcony problematyce handlu ludźmi: www.handelludzmi.eu.

Na portalu znajdujemy obszerną bazę wiedzy, w tym obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy, materiały informacyjne i multimedialne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Za pośrednictwem specjalnego formularza strona umożliwia zgłoszenie przypadków naruszenia prawa każdej zainteresowanej osobie.
Strona posiada również swój odpowiednik na portalu społecznościowym: www.facebook.com/handelludzmi.

Podziel / Share
Marcin Wodziński, 12.11.2014, Ilość wejść: 1225, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry