Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Przygotowanie placówek wykonujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej do udzielania pomocy ofiarom przestępstwa handlu ludźmi oraz działania podejmowane przez te placówki w 2014 r. w województwie mazowieckim

W 2015 roku Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził badanie ankietowe dotyczące przygotowania ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej, z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania zadań z zakresu udzielania wsparcia i ochrony ofiarom handlu ludźmi. Głównym celem badania było zdiagnozowanie przygotowania, potrzeb, a także doświadczeń ośrodków, oraz kadry merytorycznej zatrudnionej w jednostkach związanych z udzielaniem pomocy ofiarom handlu ludźmi, w zakresie udzielania efektywnego wsparcia tej grupie odbiorców. Wyniki uzyskane w trakcie badania znajdują swoje odzwierciedlenie w załączonym opracowaniu.

Podziel / Share
Marcin Wodziński, 25.11.2015, Ilość wejść: 823, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry