Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

„Wytyczne dla gmin. Poprawa lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi”– filar projektu STROM (Wzmacnianie roli gmin w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego)

Wytyczne dla gmin. Poprawa lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi” są wynikiem współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy, Grupy Zadaniowej Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego Przeciwko Handlowi Ludźmi (CBSS TF-THB), estońskiej organizacji pozarządowej „Living for Tomorrow”, litewskiego Stowarzyszenia Organów Władzy Lokalnej, norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szwedzkiej Rady Administracyjnej Powiatu Sztokholm.

Opracowanie służy wzmocnieniu roli władz lokalnych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi przy uwzględnieniu  różnic w zakresie organizacji służb publicznych.

 

Więcej informacji w załączonym poniżej poradniku Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Łotwy.

Podziel / Share
Marcin Wodziński, 23.05.2016, Ilość wejść: 606, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry